tryck • foto • ljus • video

Pappa

Anders har under det senaste halvåret sett sin hälsa försämrats. Han har geonomgått flera ingrepp på Helsingborgs sjukhus för att lindra besvären med cirkulationen i benen och fötterna. Detta har dessvärre endast resulterat i små förbättringar. När Anders blev utskriven från sjukhuset återvände han till egna bostaden, som han själv önskade. Detta har dock visat sig inte fungera så bra. Bostaden långt ifrån lämplig för en person med så pass stora besvär som Anders har. Till exempel kan Anders inte ta sig utomhus utan att flera personer lyfter honom, och bostaden saknar dusch i bottenvåningen. Dusch finns på övervåningen. Trappan dit är smal och brant. Övervångens utformning är dessutom långt ifrån optimal för någon som som inte kan gå utan stöd.
Anders oförmåga att på egen hand ta sig någonstans, ens inne i egna bostaden, gör också att han i stort sett saknar sociala kontakter. Ett permanent boende på ett vårdhem är i detta läge det som är bäst för Anders.